Cool Indigo Jr. Ginger Heaven

ur 14.10.2008

HD/A ED 0/0 LPN 1 N/N

Serce zdrowe ,reproduktor

3 X CWC

GALERIA            GALERIA 2012         WYSTAWY 

 

Drago mieszka pod Warszaw¹ z Kasi¹ ,jest nasz¹ wspó³w³asnoœci¹.

Ma 3 wnioski na Championa Polski. Jest bardzo du¿ym masywnym psem o doskona³ym temperamencie. Tata naszego miotu Magic .

 

 

Int.Ch.UCH.NUCH.DKUCH,BALTIC WINNER 2005

Skjaergaardens Cool Indigo

HD/A,ED 0/0

 

Remrøds Mr. Winterbottom

HD/A

 

SUCH.NUCH

Sjö Björnens Solgutten

HD/A

 

U. SUCH, NUCH, DKUCH,NORDUCH ,INTUCH, FRANSKUCH, IUCH, NORDV

Mathoaka's Girl Running For Remröd

HD/A

 

NUCH

Skjærgaardens New Hope

HD/A

 

NUCH,SUCH

Mathoaka's Hope of New Year

HD/A

 

Panda v. Harz

HD/A

 

M³.Ch.Pl,ChPl,Zw.Klubu 2007

Enigma du Plateau Bavarois

HD/A,ED 0/0

 

CH.IT

BUCR

HD/A

 

Int.Ch.WW.multich

Barney v.d. Johann-Adams -Muhle

HD/A

 

Ambraastrid

Int.Ch.Belgia Ch,Luxembourg Ch

Zebraa du Plateau Bavarois

HD/A

 

Int.Ch.

Vegas du Mont Kailasa

HD/A

 

Int.Ch.

Ulawna von Lowenkraft

HD/A